Shioda Advocaten
‘s-Gravelandseweg 57
Postbus 211
1200 AE Hilversum

Tel : 035 – 621 89 99
Fax : 035 – 624 89 52
E-mail : secretariaat@shioda.nl

Bel ons vrijblijvend op 035 621 89 99

Shioda Advocaten

Shioda Advocaten is sedert 1991 gevestigd in het monumentale pand, ooit eigendom van de familie Van Lennep, gelegen aan de ’s-Gravelandseweg 57 te Hilversum.

Binnen het kantoor van Shioda Advocaten zijn zeven advocaten werkzaam.

Shioda Advocaten voelt een grote betrokkenheid bij haar cliënten en de zaken die aan haar in behandeling worden gegeven. Deskundigheid van de behandelend advocaat staat uiteraard voorop, maar daarnaast vindt ook regelmatig intern collegiaal overleg plaats opdat voor de cliënt een optimaal resultaat kan worden bereikt. Indien zulks voor de behandeling van de zaak gewenst is doet Shioda Advocaten een beroep op deskundigen in andere disciplines. Cliëntgerichtheid staat bij Shioda Advocaten hoog in het vaandel.

Van groot belang is te weten dat Shioda Advocaten zich ondersteund weet door een voortreffelijk functionerend secretariaat, zonder hetwelk een goede dienstverlening niet mogelijk zou zijn.

De bij Shioda Advocaten werkzame advocaten zijn deskundig op diverse rechtsgebieden. De cliënten kunnen bij hen terecht met zaken op het gebied van -onder andere- het ondernemingsrecht, verbintenissenrecht, erfrecht, personen- en familierecht, strafrecht en incassozaken. Meer informatie daaromtrent kunt u vinden op deze website onder het kopje “advocaten”.

Zowel ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf als particulieren kunnen bij Shioda Advocaten rekenen op een persoonlijke dienstverlening.

Mr. M. Shioda-Bresser, voorheen als advocaat werkzaam bij Shioda Advocaten, is per 1 januari 2016 als adviseur aan het kantoor verbonden.

Advocaten

Hieronder treft u een overzicht van onze advocaten.
Klik op de ‘Lees meer’-button voor meer informatie en contactgegevens.

Mr. D.W.J. Leijs

Mr. D.W.J. Leijs heeft een ruime ervaring als advocaat. Hij richt zich op twee rechtsgebieden: ondernemingsrecht en familierecht.

In het ondernemingsrecht behartigt hij zaken in het vennootschapsrecht, arbeidsrecht en huurrecht bedrijfsruimten. In het familierecht behandelt hij echtscheidingen en vooral de, vaak complexe, financiële gevolgen er van. Het erfrecht is een specialisatie van hem en hij is lid van de VEAN (Vereniging Erfrechtadvocaten Nederland). Erfrecht is een typisch notarieel onderwerp waar de doorsnee jurist weinig kaas van gegeten heeft. De procedurele kant van het erfrecht vereist naast een gedegen kennis van de in 2003 vernieuwde wet ook een optimale beheersing van het procesrecht; het terrein van de gespecialiseerde erfrecht advocaat.

Lees meer

Bij de behandeling van een zaak heeft mr. Leijs slechts één belang voor ogen: dat van zijn cliënt.

Mr. Leijs realiseert zich terdege dat een regeling in der minne de voorkeur verdient boven een proces. Hij probeert in eerste instantie de zaak buiten de rechterlijke macht te regelen, maar hij schuwt de procedure niet. Het burgerlijk proces heeft als doel aan een onzekere of betwiste rechtstoestand een einde te maken. Hier én in de executie van het verkregen vonnis voelt mr. Leijs zich als een vis in het water.

E-mail: dwjleijs@shioda.nl

Website Vereniging Erfrechtadvocaten Nederland: www.vean.nl

Mr. C.H.M. Ambagtsheer-Gödden

Mr. Ambagtsheer (advocaat sedert 1979) is als advocaat en bemiddelaar gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Zij houdt zich bezig met:

 • echtscheidingen
 • echtscheidingsbemiddeling
 • alimentatiezaken
 • afwikkeling van huwelijksvoorwaarden
 • adviezen met betrekking tot het ontwerpen van huwelijksvoorwaarden
 • procedures op het gebied van erfrecht
 • omgangsregelingen.
Lees meer

Reeds gedurende haar rechtenstudie voelde mr. Ambagtsheer zich aangetrokken tot het personen- en familierecht. “Het personen- en familierecht omvat voor mij een combinatie van drie fascinerende aspecten: het juridische aspect, het financiële (fiscale) alsmede het menselijke aspect”.

Mr. Ambagtsheer legt zich toe op de meer gecompliceerde familierecht- en echtscheidingszaken, zowel in de procespraktijk als in de echtscheidingsbemiddeling. Tot haar specialisme behoren echtscheidingen waarbij een eigen onderneming, huwelijksvoorwaarden, omvangrijke boedelscheidingen of alimentatiezaken een rol spelen.

Uiteraard zal degene die zich tot haar wendt met een minder gecompliceerde zaak op het gebied van personen- en familierecht zich verzekerd weten van een goede belangenbehartiging.

Naast advocaat is mr. Ambagtsheer echtscheidingsbemiddelaar (mediator). Zij volgde daartoe een specialisatieopleiding bij de vFAS (Vereniging voor Familierechtadvocaten Scheidingsbemiddelaars).

E-mail: chmambagtsheer@shioda.nl

Mr. E.I.B. Hoffman

Emma Hoffman is advocaat sinds 2003 en gespecialiseerd in strafrecht.

Voordat zij zich in maart 2013 aansloot bij Shioda Advocaten was zij werkzaam bij Cleerdin & Hamer Advocaten waar zij cliënten in grote en kleinere strafzaken bijstand verleende.

Behalve in het commune strafrecht (zoals geweldsdelicten, waaronder moord en doodslag, vermogensdelicten, zeden- en drugszaken) is zij gespecialiseerd in verkeersstrafrecht en jeugdstrafrecht. Ook voor beklagzaken (indien u het niet eens bent met een beslissing genomen door de directeur van de instelling waar u zich in detentie bevindt) kunt u bij haar terecht.

Lees meer

In verschillende mediagevoelige zaken trad mr. Hoffman op als advocaat. Zo stond zij met succes een van de hoofdverdachten bij in het zogeheten ADAX proces, waarbij het supportershome van ADO Den Haag in brand gestoken was. Tevens trad zij op als advocaat van de minderjarige Tim, die werd gedagvaard omdat hij zijn ouderlijke woning verdedigd had tegen een inbreker die hij op heterdaad betrapt had en werd vrijgesproken. Ook stond zij diverse ambtenaren in functie bij die in het kader van hun werkzaamheden in aanraking kwamen met het strafrecht.

Behalve op het gebied van strafrecht is mr. Hoffman ook werkzaam op het gebied van de Wet BOPZ, waarbij zij personen bijstaat die gedwongen zijn opgenomen in een psychiatrische instelling. Zij is lid van de vPAN (vereniging van psychiatrie advocaten Nederland).

Mr. Hoffman is lid van de NVSA, de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten.

Emma Hoffman is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 035-621 89 99 of via e-mail: hoffman@shioda.nl (ook buiten kantooruren).

Mr. R. Ruiter

René Ruiter heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Na zijn afstuderen is René twaalf jaar werkzaam geweest bij twee ondernemersorganisaties in de woon-, mode-, sport- en kappersbranche. In deze functies hield hij zich bezig met de individuele belangenbehartiging van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf met een focus op bedrijfshuisvesting en arbeidsrechtelijke vraagstukken. René is een advocaat met een civielrechtelijke praktijk.

Lees meer

De cliënt is bij René aan het goede adres voor zaken op het gebied van het arbeidsrecht en huurrecht bedrijfsruimte. Zijn dienstverlening bestaat uit: bijstand in juridische procedures, advies en bemiddeling. Rechtsbijstand wordt verleend aan het bedrijfsleven en particulieren (ook in het kader van gefinancierde rechtshulp).

Binnen het huurrecht bedrijfsruimte heeft René zich toegelegd op kwesties als huurprijsaanpassing, achterstallig onderhoud, opzegging, indeplaatsstelling, asbestsanering, gebrekenregeling, ontruiming en ontbinding. Ook het opstellen van de juiste contracten behoort tot zijn praktijk. Hij treedt op zowel aan de kant van huurders als verhuurders.

Op het gebied van arbeidsrecht gaat zijn aandacht uit naar reorganisaties en herstructurering, sociaal verzekeringsrecht, ziekte en re-integratie, disfunctioneren en ontslag, maar ook het opstellen en/of beoordelen van arbeidscontracten en arbeidsvoorwaarden.

Daarnaast houdt René zich bezig met consumentenrecht (webshops, verplichtingen van de verkoper, gevolgen non-conformiteit, garantie), leveranciersgeschillen en acquisitiefraude.

René Ruiter is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 035-621 89 99 of via e-mail: rruiter@shioda.nl (ook buiten kantooruren).

Linkedin profiel

G.J.D. Rutten

Mr. J.G.D. Rutten

David Rutten legt zich uitsluitend toe op de behandeling van nationale- en internationale strafzaken. Hij behandelt alle facetten van het strafrecht, behoudens cassatiezaken, en treedt in heel Nederland op voor alle rechterlijke instanties.

Zijn praktijk bestaat met name uit het behandelen van zaken betreffende georganiseerde criminaliteit, waaronder verdenkingen inzake de Opiumwet, Wet Wapens- en Munitie en verdenkingen van fiscaal-economische aard. Daarnaast heeft hij jarenlange ervaring met de behandeling van commune strafzaken, waaronder levensdelicten, zedenzaken en mensenhandel. Verder behandelt hij TBS- en Jeugdzaken. Ook voor de lichtere verdenkingen, zoals overtredingen of zaken die ten overstaan van de politierechter worden behandeld, kunt u bij hem terecht.

Lees meer

Daar waar mogelijk en opportuun stuurt hij er bij het openbaar ministerie op aan de zaak buiten de rechter af te doen.

Ook worden er  deskundigen ingeschakeld wanneer de zaak daarom vraagt. Te denken valt hierbij aan het inwinnen van advies bij gedragsdeskundigen, forensisch deskundigen en deskundigen op het gebied van telecommunicatie.

Hij onderhoudt goede samenwerkingsverbanden met diverse kantoren in het buitenland, waaronder in België, Spanje en Duitsland.

Vanzelfsprekend  verhoudt hij zich enkel en alleen tot de media, eerst na overleg met de cliënt en als hij dit in het belang van de zaak acht.

Met betrekking tot de wijze waarop en de voorwaarden waaronder wij u kunnen bijstaan, kunt u te allen tijde vrijblijvend contact met hem opnemen.

C.V.

David Rutten studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn studie heeft hij zich verdiept in het (inter)nationale straf- en strafprocesrecht. In februari 2003 werd David Rutten als advocaat beëdigd.

Tot 1 januari 2005 was hij als strafrechtadvocaat werkzaam bij Spong advocaten.

Vervolgens was David Rutten als partner verbonden aan het kantoor Bruins & partners advocaten alwaar hij zijn strafpraktijk heeft voortgezet. Vanaf 1 augustus 2008 tot en met 31 december 2016 hield hij in Amsterdam tezamen met Rogier Schmidt praktijk onder de naam Schmidt & Rutten advocaten.

Thans voert David Rutten zelfstandig praktijk bij het kantoor Shioda advocaten te Hilversum.

David Rutten is te bereiken per mail via jgdrutten@shioda.nl, via het kantoornummer 035 – 621 89 99 of bij spoed op zijn mobiele telefoon 06 – 41 28 70 93.

Mr. H.A. Rispens

Mr. H.A. Rispens

Hans Rispens is in 2005 beëdigd tot advocaat. Hij heeft in Groningen gestudeerd, en is afgestudeerd in de richtingen Staats- en Bestuursrecht en Rechtstheorie. Na zijn studie heeft hij tot 2005 als jurist gewerkt bij het Bureau voor Rechtshulp te Amsterdam (thans het Juridisch Loket), waar hij zich voornamelijk bezig hield met (regulier) migratierecht en civiel recht.

Hans Rispens richt zich in zijn praktijk op het migratierecht, (jeugd)strafrecht en bestuursrecht waaronder het sociaal zekerheidsrecht. Hij is lid van de werkgroep rechtsbijstand vreemdelingen.

In enkele mediagevoelige (jeugd)strafzaken heeft mr Rispens opgetreden als advocaat, waaronder de urkermoord zaak, de salamanderman en de zogenaamde grensrechterzaak aangaande het overlijden van grensrechter Richard Nieuwenhuizen te Almere.

Lees meer

Thans voert Hans Rispens zelfstandig praktijk vanuit Hilversum, en treedt in heel Nederland op voor alle rechtelijke instanties. Daarnaast houdt hij spreekuur elke vrijdag van 13.00 tot 15.00 spreekuur te Almere aan het adres Rentmeesterstraat 46h (1315 JS) bij www.onelegal.nl.

Hans Rispens is bereikbaar op harispens@shioda.nl, via het kantoornummer 035-6218999 of mobiel op 06-28429649.

Mr. F. Heidinga

Mr. F. Heidinga

Mr F. Heidinga (Erika) is in 2011 beëdigd als advocaat. Zij heeft zich toegelegd op het personen- en familierecht en het strafrecht.

Voor haar beëdiging als advocaat, heeft Erika Heidinga enige tijd gewerkt als griffier bij de strafkamer van de rechtbank ’s-Gravenhage. Bij de rechtbank heeft Erika Heidinga kennis kunnen maken met allerhande strafzaken, hetgeen haar goed van pas komt in haar werk als advocaat.

Naast het strafrecht heeft Erika Heidinga ruime ervaring in het personen- en familierecht. U kunt bij haar terecht voor:

 • Echtscheiding;
 • Alimentatie;
 • Omgang;
 • Verbreking samenleving;
 • Afwikkeling huwelijksgoederengemeenschap;
 • Gezag;
 • Erkenning;
Lees meer

Bij personen- en familierechtzaken komen onderhuids of aan de oppervlakte veel emoties kijken. Bij hoog oplopende conflicten is het begrijpelijk als u zich daardoor mee laat slepen. Bijvoorbeeld door te handelen of reageren vanuit rancune of verdriet. Maar meestal is dat niet in het belang van uw zaak. Erika Heidinga maakt u daarvan bewust. Zij begeleidt u hierin en loodst u door deze moeilijke fasen. Maar tegelijkertijd houdt zij u voortdurend de zakelijke kant van de situatie voor.

Waar mogelijk, probeert zij in minnelijk overleg een oplossing te bereiken. Lukt dat niet, dan zal zij op andere manieren voor uw belangen strijden.

Erika Heidinga kijkt samen met u naar uw persoonlijke omstandigheden en zoekt naar een passende oplossing. Zij kan u helpen met advies, bijstand in procedures of met een second opinion.

Erika Heidinga is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 035-621 89 99 of via e-mail: fheidinga@shioda.nl.

Inloopspreekuur

Iedere donderdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00 uur kunt u bij Shioda Advocaten terecht voor gratis juridisch advies op één van de navolgende rechtsgebieden:

 • Arbeidsrecht
 • Strafrecht
 • Erfrecht
 • Bestuursrecht
 • Vreemdelingenrecht
 • Personen- en familierecht
 • (Consumenten-)koop.

Wij stellen het op prijs wanneer u zich aanmeldt voor het spreekuur. Wanneer geen directe beantwoording van uw vragen mogelijk is, zal een vervolgafspraak gemaakt worden. Bij het maken van een vervolgafspraak zal de advocaat de financiële aspecten van vervolgadvies met u bespreken.

Algemene voorwaarden

Art. 1  De advocaten treden naar buiten onder de gemeenschappelijke naam Shioda Advocaten. De advocaten sluiten zelfstandig de overeenkomst met de cliënt en behandelen zelfstandig zaken, Mr. D.W.J. Leijs door middel van zijn eigen B.V.”

Art. 2   Alle opdrachten worden geacht te zijn gegeven aan de individuele advocaat die deze opdracht ontvangt en aanvaardt, zulks onder de (uitsluitende) toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van alle advocaten van Shioda Advocaten alsmede voor al degenen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor een advocaat werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest alsmede op alle uit de opdracht voortvloeiende vervolgopdrachten.

Art. 3   Iedere advocaat heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering conform de voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten. De aansprakelijkheid van de advocaat is in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de advocaat gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico volgens de desbetreffende polis. Voor het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar geen enkel bedrag uitkeert, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal het door die advocaat in het voorafgaande kalenderjaar bij opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium exclusief BTW tot een maximum van het eigen risico zoals genoemd in de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Art. 4   De opdrachtgever heeft slechts een aanspraak jegens die advocaat die hij de opdracht heeft gegeven en die de opdracht heeft aanvaard en nooit jegens een andere advocaat van Shioda Advocaten.

Art. 5   Bij het inschakelen van derden (zoals deurwaarders, notarissen, accountants, kadaster, et cetera) zal Shioda Advocaten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Shioda Advocaten of de desbetreffende advocaat is voor eventuele tekortkoming van deze derden niet aansprakelijk. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

Art. 6   De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Shioda Advocaten of de desbetreffende advocaat aansprakelijk is voor fouten van de door hem of haar haar ingeschakelde derde of voor het niet deugdelijk functioneren van de door hem of haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitgezonderd.

Art. 7   Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het periodiek door de advocaat vast te stellen basisuurtarief. Shioda Advocaten is gerechtigd om betaling van een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

Art. 8   De door Shioda Advocaten ten behoeve van de opdrachtgever gemaakte kosten (zoals griffierechten, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels, et cetera) zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van de algemene kantoorkosten zal een percentage van 8% van het honorarium in rekening worden gebracht.

Art. 9   De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. Bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling is opdrachtgever in verzuim en over het declaratiebedrag de wettelijke (handels) rente verschuldigd, te rekenen vanaf de datum van het verstrijken van de gestelde betalingstermijn, alsmede incassokosten overeenkomstig het bepaalde in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, zulks met een minimum van € 40,00.

Art. 10  Bij niet tijdige en/of volledige betaling van maanddeclaraties en/of voorschotdeclaraties is de advocaat gerechtigd zijn of haar werkzaamheden op te schorten in welk geval de advocaat niet aansprakelijk is voor enigerlei schade, die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

Art. 11 Gelden die ten behoeve van de opdrachtgever worden ontvangen, worden zoveel als mogelijk ontvangen op bankrekeningnummer NL23 ABNA 0550 4968 74 van de Stichting Derdengelden Shioda Advocaten te Hilversum en zo spoedig mogelijk overgemaakt naar de rechthebbende. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening wordt over derdengelden geen rente vergoed.

Art. 12  Shioda Advocaten archiveert ieder dossier gedurende vijf jaar na de sluitingsdatum. Daarna heeft Shioda Advocaten het recht het dossier te vernietigen.

Art. 13  In geval van een klacht over de dienstverlening door een bij het Shioda Advocaten aangesloten advocaat kan de opdrachtgever klagen bij de advocaat zelf. Daarnaast is binnen het kantoor een klachtenfunctionaris aangesteld die bevoegd is namens ieder van de bij het Shioda Advocaten aangesloten advocaten de klacht te onderzoeken en waar mogelijk te bemiddelen.

Art. 14  Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Shioda Advocaten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien worden uitsluitend aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland voorgelegd.

Hilversum, 2017

 

WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.

Routebeschrijving

Vanuit Amsterdam A1:

 • Op de A1 richting Amersfoort neemt u afrit 9, Laren/Hilversum-Noord/Mediapark
 • Onderaan de afrit gaat u linksaf richting Hilversum/Mediapark.
 • U volgt de weg totdat u bij een kruispunt komt.
 • Op het kruispunt gaat u rechtsaf richting Loosdrecht/Mediapark.
 • U blijft deze weg volgen gedurende ongeveer 2,5 kilometer.
 • Bij de derde verkeerslichten gaat u linksaf richting Centrum. U bevindt zich nu op de ‘s-Gravelandseweg.
 • U blijft de weg volgen; na enkele honderden meters ziet u aan uw rechterzijde ons kantoor (het witte gebouw naast het kantongerecht).

Vanuit Utrecht/Almere A27:

 • Op de A27 neemt u afrit 33, Hilversum.
 • Aan het einde van de afrit gaat u linksaf de Diependaalselaan op richting Loosdrecht/’s-Graveland.
 • U blijft deze N201 volgen.
 • Bij de eerste drie rotondes gaat u rechtdoor.
 • Bij de vierde rotonde gaat u rechtsaf richting Bussum.
 • U blijft deze weg volgen gedurende circa 2 kilometer en gaat bij de derde
  verkeerslichten rechtsaf richting Centrum de ‘s-Gravelandseweg op.
 • U blijft de weg volgen; na enkele honderden meters ziet u aan uw rechterzijde ons kantoor (het witte gebouw naast het kantongerecht).

Vanuit Amsterdam/Haarlem N201:

 • Op de N201 richting Hilversum neemt u in Hilversum de rotonde driekwart
  richting Bussum/Mediapark.
 • U blijft deze weg volgen en gaat bij de derde verkeerslichten rechtsaf richting
  Centrum de ’s-Gravelandseweg op.
 • U blijft de weg volgen; na enkele honderden meters ziet u aan uw rechterzijde ons kantoor (het witte gebouw naast het kantongerecht).

Openbaar Vervoer:

 • Vanaf het NS-station Hilversum, buslijn 105, 106.
 • Uitstappen halte Melkpad, een stukje verder links bevindt zich ons kantoor (het witte gebouw naast het kantongerecht).

Lopend:

 • Vanaf het NS-station Hilversum, de Stationstraat in; deze gaat over in het Melkpad. Deze weg blijft u volgen.
 • Aan het einde gaat u rechtsaf de ‘s-Gravelandseweg op. Ons kantoor (het witte gebouw naast het kantongerecht) ligt nu aan uw linkerhand.

Contact

Neem vrijblijvend contact met ons op om te zien wat wij voor u kunnen betekenen. U kunt ons bereiken op 035 – 621 89 99. Wij streven er naar om altijd binnen 24 uur op uw e-mail of telefoontje te reageren! In noodgevallen zijn wij ook buiten kantooruren bereikbaar.

Contactformulier

Prefereert u contact per mail? Vul dan onderstaand contactformulier in.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.


Terugbelverzoek

Wilt u graag teruggebeld worden?
Vul dan hieronder uw telefoonnummer in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op!

backtotop