Huurrecht bedrijfsruimte

De verhuur van onroerende zaken kan worden onderscheiden in woonruimte, winkelruimte en overige bedrijfsruimte. Onder deze laatste categorie worden veelal kantoorruimtes verstaan.

Bij de huur en verhuur van winkel- en kantoorruimten zijn de wettelijke bepalingen deels van regelend recht en hebben partijen een grote vrijheid. Dat betekent dat de inhoud van de huurovereenkomst van groot belang is. Zo is huurcontractduur en huurprijs vrij te bepalen. Shioda Advocaten is met name gespecialiseerd in de huur van bedrijfsruimte.

Wij kunnen u onder andere adviseren bij:

  • het opstellen van huurovereenkomsten winkelruimte, bedrijfsruimte
  • dringende werkzaamheden en renovatie door de verhuurder
  • indeplaatsstelling
  • huurprijsherziening
  • beëindiging van de huurovereenkomst
  • opzegging
  • gebreken en achterstallig onderhoud
  • ontruiming en ontbinding

Shioda Advocaten staat zowel verhuurders als huurders bij.

Neem contact op

Huurrecht bedrijfsruimte advocaten

Artikelen

Neem direct contact op 

Bellen
Mailen
Contactformulier