Mr. R. Ruiter

René Ruiter heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Na zijn afstuderen is René onder andere twaalf jaar werkzaam geweest bij diverse ondernemersorganisaties in de woon-, mode-, sport- en kappersbranche. In deze functies hield hij zich bezig met de individuele belangenbehartiging van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf met een focus op bedrijfshuisvesting en arbeidsrechtelijke vraagstukken. Ook als advocaat is René nog steeds nauw betrokken bij de kappersbranche.

De cliënt is bij René aan het goede adres voor zaken op het gebied van het arbeidsrecht en huurrecht bedrijfsruimte. Hij voorziet u van een helder advies en een duidelijke strategie. Zijn dienstverlening bestaat uit: bijstand in juridische procedures, advies en bemiddeling. Rechtsbijstand wordt verleend aan het bedrijfsleven en particulieren (ook in het kader van gefinancierde rechtshulp, beter bekend als de toevoeging).

Binnen het huurrecht bedrijfsruimte heeft René zich toegelegd op kwesties als huurprijsaanpassing, achterstallig onderhoud, opzegging, indeplaatsstelling, gebrekenregeling, ontruiming en ontbinding. Ook het opstellen van de juiste contracten behoort tot zijn praktijk. Hij treedt op zowel aan de kant van huurders als verhuurders.

Op het gebied van arbeidsrecht gaat zijn aandacht uit naar reorganisaties en herstructurering, sociaal verzekeringsrecht, ziekte en re-integratie, disfunctioneren en ontslag, het non-concurrentie- en het relatiebeding maar ook het opstellen en/of beoordelen van arbeidscontracten en arbeidsvoorwaarden. Zowel werkgevers als werknemers kunnen bij René terecht.

René is lid van de Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA).

Daarnaast is René aangesloten bij de Gooise Vereniging van ArbeidsrechtAdvocaten (GVAA), een organisatie van en voor arbeidsrechtadvocaten in Gooi en Vechtstreek.

René is tevens secretaris van de Gooische Advocaten Vereniging (GAV), een  vereniging voor advocaten die hun praktijk hebben gevestigd in ’t Gooi. De GAV organiseert regelmatig lezingen en cursussen.

rruiter@shioda.nl

✆(035) 621 89 99

LinkedIn profiel

Mr. René Ruiter heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Neem direct contact op 

Bellen
Mailen
Contactformulier